Ngành tuyển sinh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH BẬC TIẾN SĨ NĂM 2019

Viện nghiên cứu giáo dục và Giao lưu quốc tế - Đại học Huế kết hợp với các đơn vị thành viên của đại học huế tuyển sinh bậc tiến sĩ tại TP. Hồ Chí Minh các ngành sau:

TT

Tên ngành đào tạo

Hình thức đào tạo

1

Văn học Việt Nam

Chính quy, tập trung

2

Quản lí Giáo dục

Chính quy, tập trung

3

Lý luận và PPDH bộ môn Sinh học

Chính quy, tập trung

4

Lịch sử Việt Nam

Chính quy, tập trung

5

Luật kinh tế

Chính quy, tập trung

6

Quản trị kinh doanh

Chính quy, tập trung