Ngành tuyển sinh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH BẬC ĐẠI HỌC NĂM 2019

Viện Nghiên cứu giáo dục và Giao lưu quốc tế - Đại học Huế phối hợp với các đơn vị thành viên của Đại học Huế tuyển sinh đào tạo văn bằng 2 tại TP. Hồ Chính Minh các ngành sau:

 

TT

Tên ngành

Hình thức đào tạo

Đơn vị cấp bằng

Chỉ tiêu

1

Luật

Chính quy

Trường Đại học Luật

80

2

Giáo dục mầm non

Chính quy

Trường Đại học Sư phạm

60

3

Ngôn ngữ Anh

Chính quy

Đại học Ngoại ngữ

60

4

Giáo dục tiểu học

Chính quy

Trường Đại học Sư phạm

60

5

Công nghệ thiết bị trường học

Chính quy

Trường Đại học Sư phạm

60

6

Giáo dục chính trị

Chính quy

Trường Đại học Sư phạm

60

7

Sư phạm tiếng Anh

Chính quy

Trường Đại học Ngoại ngữ

60

8

Công tác xã hội

Chính quy

Trường Đại học Khoa học

60

9

Quản lý tài nguyên và môi trường

Chính quy

Trường Trường Trường Đại học Trường Khoa học

60

10

Báo chí

Chính quy

Trường Đại học Khoa học

60

* Hình thức tuyển sinh:

- Xét tuyển: Những người đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy nhóm ngành khoa học xã hội – nhân văn, tốt nghiệp tại các trường thuộc Đại học Huế

- Thi tuyển: Những người không thuộc diện xét tuyển phải thi hai môn là: Triết học; Nhà nước và pháp luật.

* Thời gian và địa điểm học tập

- Thời gian học: từ 1,5 đến 2 năm

- Địa điểm học: 07 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q1, TP. Hồ Chí Minh