Thông báo

THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUỐC TẾ JETSET LEVEL 4 (BẬC B1) ĐỢT 1 NĂM 2019

Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục IBEST Việt Nam thông báo các anh/chị học viên đến nhận chứng chỉ tiếng Anh JETSET đợt 1, 2019, cụ thể:

Căn cứ thông báo số 59/TB-ĐHH ngày 16 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế về việc công nhận chứng chỉ tiếng Anh quốc tế JETSET-LCCI Pearson được ôn tập khảo thí dưới sự giám sát của Đại học Huế làm chuẩn đầu ra cho học viên cao học của Đại học Huế;

Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục IBEST Việt Nam - đơn vị được LCCI Pearson đồng ủy quyền đã tiến hành triển khai ôn tập, khảo thí và thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế JETSET Level 4 (bậc B1) đợt 1, ngày thi 17/02/2019.

Hiện nay, đã có kết quả và chứng chỉ tiếng Anh JETSET đợt 1, 2019. Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục IBEST Việt Nam thông báo các anh/chị học viên đến nhận chứng chỉ tiếng Anh JETSET đợt 1, 2019 như sau:

- Địa điểm: Văn phòng Viện Nghiên cứu giáo dục và Giao lưu quốc tế;Tầng II, Phòng II.8, Tòa nhà số 04 Lê Lợi, TP Huế

- Thời gian: Từ ngày 8/4/2019 (Buổi sáng: 7h30-11h00; buổi chiều: 13h30 – 17h00 vào các ngày từ Thứ Hai đến Thứ Sáu).

- Chi tiết liên hệ: Anh Đức, ĐT: 0905420241 hoặc Cô Phương Dung,  ĐT: 0936067071.

- Khi đến nhận anh/chị vui lòng đem theo giấy CMND hoặc hộ chiếu.

* Lưu ý: Không nhận thay

Trân trọng thông báo./.