Thông báo

THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUỐC TẾ JETSET ĐỢT 3 NĂM 2019

Căn cứ thông báo số 59/TB-ĐHH ngày 16 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế về việc công nhận chứng chỉ tiếng Anh quốc tế JETSET-LCCI Pearson được ôn tập khảo thí dưới sự giám sát của Đại học Huế làm chuẩn đầu ra cho học viên cao học của Đại học Huế;

Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục IBEST Việt Nam - đơn vị được LCCI Pearson đồng ủy quyền đã tiến hành triển khai ôn tập, khảo thí và thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế JETSET đợt 3, ngày thi 21/4/2019.

Hiện nay, đã có kết quả và chứng chỉ tiếng Anh JETSET đợt 3, 2019. Công ty Cổ phần Phát triển IBEST Việt Nam thông báo cho các anh/chị đến nhận chứng chỉ tiếng Anh JETSET đợt 3, 2019 như sau:

- Địa điểm: Văn phòng Viện Nghiên cứu giáo dục và Giao lưu quốc tế;Tầng II, Phòng II.8, Tòa nhà số 04 Lê Lợi, TP Huế

- Thời gian: Từ ngày 04/7/2019 (Buổi sáng: 7h30-11h00; buổi chiều: 13h30 – 17h00 vào các ngày từ Thứ Hai đến Thứ Sáu).

- Chi tiết liên hệ: Anh Đức, ĐT: 0905420241

- Khi đến nhận anh/chị vui lòng đem theo giấy CMND hoặc hộ chiếu.

Trân trọng thông báo./.