Tiến sĩ

Ngành đào tạo Tiến sĩ

Viện nghiên cứu giáo dục và Giao lưu quốc tế - Đại học Huế phối hợp với các trường đại học thành viên, khoa, phân hiệu trực thuộc Đại học Huế tổ chức đào tạo các ngành trình độ Tiến sĩ

 

Đơn vị quản lý

Mã ngành

Tên chương trình đào tạo

Ghi chú

Trường Đại học Sư phạm

9140111

Lý luận và PPDH bộ môn Sinh học

 

9140111

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

 

9140111

Lý luận và phương pháp dạy học môn vật lý

 

9220120

Lý luận văn học

 

9229013

Lịch sử Việt Nam

 

9420103

Động vật học

 

9420111

Thực vật học

 

9440113

Hóa vô cơ

 

9440103

Vật lý lý thuyết và vật lý toán

 

9440119

Hoá lý thuyết và hoá lý

 

9440217

Địa lý tự nhiên

 

9460104

Đại số và lý thuyết số

 

Trường Đại học Khoa học

9220121

Văn học Việt Nam

 

8229020

Ngôn ngữ học

 

9229011

Lịch sử thế giới

 

9229013

Lịch sử Việt Nam

 

9310310

Dân tộc học

 

9420104

Sinh lý học người và động vật

 

9420112

Sinh lý học thực vật

 

9420201

Công nghệ sinh học

 

9440104

Vật lý chất rắn

 

9440110

Quang học

 

9440114

Hoá hữu cơ

 

9440118

Hoá phân tích

 

9440119

Hoá lý thuyết và hoá lý

 

9440201

Địa chất học

 

9460104

Đại số và lý thuyết số

 

9480101

Khoa học máy tính

 

9850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

 

Trường Đại học Y Dược

9720104

Ngoại khoa

 

9720105

Phụ khoa

 

9720106

Nhi khoa

 

9720107

Nội khoa

 

9720111

Điện quang và y học hạt nhân

 

9720701

Y tế công cộng

 

Trường Đai học Nông lâm

9620105

Chăn nuôi

 

9620110

Khoa học cây trồng

 

9620112

Bảo vệ thực vật

 

9620116

Phát triển nông thôn

 

9620205

Lâm sinh

 

9620301

Nuôi trồng Thủy sản

 

9640101

Thú Y

 

9850103

Quản lý đất đai

 

Trường Đại học Kinh tế

9310102

Kinh tế chính trị

 

9340101

Quản trị kinh doanh

 

9620115

Kinh tế nông nghiệp

 

Trường Đại học Ngoại ngữ

9140111

Lý luận và PPDH bộ môn Tiếng Anh

 

Trường Đại học Luật

9380107

Luật kinh tế