Thạc sĩ

Ngành đào tạo Thạc sĩ

Viện nghiên cứu giáo dục và Giao lưu quốc tế - Đại học Huế phối hợp với các trường đại học thành viên, khoa, phân hiệu trực thuộc Đại học Huế tổ chức đào tạo các ngành trình độ Thạc sĩ

 

Đơn vị quản lý

Mã ngành

Tên chương trình đào tạo

Ghi chú

Trường Đại học Sư phạm

8140101

Giáo dục học

 

8140111

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Địa lý

 

8140111

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học

 

8140111

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Lịch sử

 

8140111

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học

 

8140111

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

 

8140111

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn - Tiếng Việt

 

8140111

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

 

8140114

Quản lý giáo dục

 

8220120

Lý luận văn học

 

8220121

Văn học Việt Nam

 

8229013

Lịch sử Việt Nam

 

8220242

Văn học nước ngoài

 

8229011

Lịch sử thế giới

 

8310401

Tâm lý học

 

8310501

Địa lý học

 

8420103

Động vật học

 

8420111

Thực vật học

 

8440103

Vật lý lý thuyết - Vật lý toán

 

8440113

Hóa vô cơ

 

8440114

Hóa hữu cơ

 

8440118

Hóa phân tích

 

8440119

Hóa lý thuyết và hóa lý

 

8440217

Địa lý tự nhiên

 

8460102

Toán giải tích

 

8460104

Đại số và lý thuyết số

 

8460105

Hình học và tôpô

 

Trường Đại học Khoa học

8220120

Lý luận văn học

*

8220121

Văn học Việt Nam

 

8229020

Ngôn ngữ học

 

8229001

Triết học

 

8229011

Lịch sử thế giới

 

8229013

Lịch sử Việt Nam

 

8310310

Dân tộc học

 

8420103

Động vật học

 

8420114

Sinh học thực nghiệm

 

8420120

Sinh thái học

 

8420201

Công nghệ sinh học

 

8440104

Vật lý chất rắn

 

8440110

Quang học

 

8440201

Địa chất học

 

8440220

Địa lý tài nguyên và Môi trường

 

8440301

Khoa học môi trường

 

8460106

Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

 

8460112

Toán ứng dụng

 

8480101

Khoa học máy tính

 

8520501

Kỹ thuật địa chất

 

8580101

Kiến trúc

 

8850101

Quản lý tài nguyên và Môi trường

 

8440114

Hóa hữu cơ

 

8440118

Hóa phân tích

 

Trường Đại học Y Dược

8720101

Khoa học y sinh

 

8720104

Ngoại khoa

 

8720105

Sản phụ khoa

 

8720106

Nhi khoa

 

8720107

Nội khoa

 

8720155

Tai - Mũi - Họng

 

8720111

Điện quang và y học hạt nhân

 

8720113

Y học cổ truyền

 

8720701

Y tế công cộng

 

8720205

Dược lý - Dược lâm sàng

 

8720501

Răng - Hàm - Mặt

 

8720802

Quản lý bệnh viện

 

Trường Đai học Nông lâm

8520103

Kỹ thuật cơ khí

 

8540101

Công nghệ thực phẩm

 

8620105

Chăn nuôi

 

8620110

Khoa học cây trồng

 

8620112

Bảo vệ thực vật

 

8620116

Phát triển nông thôn

 

8620201

Lâm học

 

8620301

Nuôi trồng thuỷ sản

 

8640101

Thú y

 

8850103

Quản lý đất đai

 

Trường Đại học Kinh tế

8310102

Kinh tế chính trị

 

8340101

Quản trị kinh doanh

 

8340410

Quản lý kinh tế

 

8620115

Kinh tế nông nghiệp

 

Trường Đại học Ngoại ngữ

8140111

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh

 

8140111

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Pháp

 

8220203

Ngôn ngữ Pháp

 

6022024

Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu

 

Trường Đại học Luật

8380107

Luật kinh tế

 

Khoa Du lịch

8810103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành