Đại học

Ngành đào tạo Đại học

Viện nghiên cứu giáo dục và Giao lưu quốc tế - Đại học Huế phối hợp với các trường đại học thành viên, khoa, phân hiệu trực thuộc Đại học Huế tổ chức đào tạo các ngành trình độ Đại học

Đơn vị quản lý

Mã ngành

Tên chương trình đào tạo

Ghi chú

Trường Đại học Sư phạm

7140114

QUẢN LÝ GIÁO DỤC

 

7140201

GIÁO DỤC MẦM NON

 

7140202

GIÁO DỤC TIỂU HỌC

 

7140205

GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

 

7140208

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH

 

7140209

SƯ PHẠM TOÁN HỌC

 

7140210

SƯ PHẠM TIN HỌC

 

7140211

SƯ PHẠM VẬT LÝ

 

7140212

SƯ PHẠM HOÁ HỌC

 

7140213

SƯ PHẠM SINH HỌC

 

7140214

SƯ PHẠM KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 

7140215

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

 

7140217

SƯ PHẠM NGỮ VĂN

 

7140218

SƯ PHẠM LỊCH SỬ

 

7140219

SƯ PHẠM ĐỊA LÝ

 

7310403

TÂM LÝ HỌC GIÁO DỤC

 

Trường Đại học Khoa học

7220104

HÁN NÔM

 

7310608

ĐÔNG PHƯƠNG HỌC

 

7229001

TRIẾT HỌC

 

7229010

LỊCH SỬ

 

7229020

NGÔN NGỮ HỌC

 

7229030

VĂN HỌC

 

7310301

XÃ HỘI HỌC

 

7320101

BÁO CHÍ

 

7420101

SINH HỌC

 

7420201

CÔNG NGHỆ SINH HỌC

 

7440102

VẬT LÝ HỌC

 

7440112

HOÁ HỌC

 

7440201

ĐỊA CHẤT HỌC

 

7440217

ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN

 

7440301

KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

 

7460101

TOÁN HỌC

 

7460112

TOÁN ỨNG DỤNG

 

7480201

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

7510302

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

 

7520501

KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT

 

7520503

KỸ THUẬT TRẮC ĐỊA - BẢN ĐỒ

 

7580101

KIẾN TRÚC

 

7760101

CÔNG TÁC XÃ HỘI

 

7850101

QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Trường Đại học Y Dược

7720101

Y KHOA

 

7720110

Y HỌC DỰ PHÒNG

 

7720115

Y HỌC CỔ TRUYỀN

 

7720701

Y TẾ CÔNG CỘNG

 

7720602

KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC

 

7720601

KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC

 

7720201

DƯỢC HỌC

 

7720301

ĐIỀU DƯỠNG

 

7720501

RĂNG - HÀM - MẶT

 

Trường Đai học Nông lâm

7620103

KHOA HỌC ĐẤT

 

7510201

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

 

7520114

KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

 

7540101

CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

 

7540104

CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH

 

7549001

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN LÂM SẢN

 

7580210

KỸ THUẬT CƠ SỞ HẠ TẦNG

 

7620102

KHUYẾN NÔNG

 

7620105

CHĂN NUÔI

 

7620109

NÔNG HỌC

 

7620110

KHOA HỌC CÂY TRỒNG

 

7620112

BẢO VỆ THỰC VẬT

 

7620113

CÔNG NGHỆ RAU HOA QUẢ VÀ CẢNH QUAN

 

7620116

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

7620201

LÂM HỌC

 

7620202

LÂM NGHIỆP ĐÔ THỊ

 

7620211

QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG

 

7620301

NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

 

7620302

BỆNH HỌC THỦY SẢN

 

7620305

QUẢN LÝ THỦY SẢN

 

7640101

THÚ Y

 

7850103

QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

 

7540106

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM

 

7340116

BẤT ĐỘNG SẢN

 

Trường Đại học Nghệ thuật

7140222

SƯ PHẠM MỸ THUẬT

 

7210103

HỘI HỌA

 

7210104

ĐỒ HỌA

 

7210105

ĐIÊU KHẮC

 

7210403

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

 

7210404

THIẾT KẾ THỜI TRANG

 

7580108

THIẾT KẾ NỘI THẤT

 

Trường Đại học Kinh tế

7310101

KINH TẾ

 

7340101

QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

7340115

MARKETING

 

7340121

KINH DOANH THƯƠNG MẠI

 

7340201

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

 

7340301

KẾ TOÁN

 

7340302

KIỂM TOÁN

 

7340404

QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

 

7340405

HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

 

7620114

KINH DOANH NÔNG NGHIỆP

 

7620115

KINH TẾ NÔNG NGHIỆP

 

Trường Đại học Ngoại ngữ

7140231

SƯ PHẠM TIẾNG ANH

 

7140233

SƯ PHẠM TIẾNG PHÁP

 

7140234

SƯ PHẠM TIẾNG TRUNG QUỐC

 

7220101

TIẾNG VIỆT VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM

 

7310630

VIỆT NAM HỌC

 

7220201

NGÔN NGỮ ANH

 

7220202

NGÔN NGỮ NGA

 

7220203

NGÔN NGỮ PHÁP

 

7220204

NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC

 

7220209

NGÔN NGỮ NHẬT

 

7220210

NGÔN NGỮ HÀN QUỐC

 

7310601

QUỐC TẾ HỌC

 

Trường Đại học Luật

7380101

LUẬT

 

7380107

LUẬT KINH TẾ

 

Khoa Du lịch

7310101

KINH TẾ

 

7340101

QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

7810101

DU LỊCH

 

7810103

QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

 

7810201

QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

 

7810202

QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG

 

Khoa Giáo dục thể chất

7140206

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

 

7140208

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH

 

Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

7510406

CÔNG NGHỆ KĨ THUẬT MÔI TRƯỜNG

 

7520201

KỸ THUẬT ĐIỆN

 

7520503

KĨ THUẬT TRẮC ĐỊA - BẢN ĐỒ

 

7580201

KỸ THUẬT XÂY DỰNG

 

7580301

KINH TẾ XÂY DỰNG