Giới thiệu

Giới thiệu

Viện Nghiên cứu Giáo dục và Giao lưu Quốc tế - Đại học Huế

I. TÊN GỌI

- Tên tiếng Việt: Viện Nghiên cứu Giáo dục và Giao lưu Quốc tế - Đại học Huế

- Tên tiếng Anh: Research Institute for Education and International Exchanges

- Tên viết tắt: 2RIE

I. ĐỊA CHỈ

Trụ sở chính: 04 Lê Lợi, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế

Cơ sở 2: 07 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84)28 3.636.9547

Website: http://2rie.hueuni.edu.vn

Email: 2rie.sg@hueuni.edu.vn; 2rie.edu@gmail.com

Số tài khoản: 060194367999, Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Phương Nam - Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315351682

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Viện Nghiên cứu Giáo dục và Giao lưu Quốc tế - Đại học Huế được thành lập theo Quyết định số 999/QĐ-ĐHH ngày 27/7/2018 của Giám đốc Đại học Huế. Viện Nghiên cứu Giáo dục và Giao lưu Quốc tế - Đại học Huế là tổ chức nghiên cứu phát triển giáo dục và khoa học công nghệ theo hướng quốc tế hóa; là đơn vị sự nghiệp công lập khoa học và công nghệ, tự chủ hoàn toàn, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Chức năng của Viện Nghiên cứu Giáo dục và Giao lưu Quốc tế - Đại học Huế là nghiên cứu khoa học giáo dục và cơ bản; triển khai các chương trình, dự án, đề tài khoa học quốc tế và khu vực, nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp; đào tạo và liên kết đào tạo trình độ tiến sĩ về các chuyên ngành thuộc khoa học giáo dục và các lĩnh vực liên quan, phối hợp đào tạo trình độ đại học và sau đại học với các đơn vị trong và ngoài Đại học Huế theo quy định của pháp luật; hợp tác, chuyển giao công nghệ và giao lưu văn hóa quốc tế.

Viện Nghiên cứu Giáo dục và Giao lưu Quốc tế - Đại học Huế thực hiện các nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ: Tham gia tuyển chọn, chủ trì thực hiện các đề tài, dự án, chương trình, nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp trong lĩnh vực khoa học giáo dục, khoa học cơ bản và các lĩnh vực có liên quan; nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn của giáo dục, gắn liền với chính sách giáo dục của Nhà nước; đầu mối tổ chức các hoạt động chuyển giao, tiếp nhận công nghệ với các nước trên thế giới và các tỉnh, thành phố trong cả nước, chú trọng việc phát triển sở hữu trí tuệ và thị trường khoa học công nghệ quốc tế.

2. Hoạt động đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, tư vấn và giao lưu quốc tế: Tổ chức, quản lý đào tạo trình độ tiến sĩ các chuyên ngành về khoa học giáo dục và các chuyên ngành có liên quan; phối hợp với các trường đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc Đại học Huế đặt lớp đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo quy định; phối hợp đào tạo trình độ đại học và sau đại học với các cơ sở đào tạo khác theo quy định của Đại học Huế và Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức và phối hợp tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn, các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ theo nhu cầu của xã hội; tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, giới thiệu triển lãm các công nghệ mới; tư vấn đa ngành và phối hợp thẩm định đa ngành có liên quan các hoạt động giáo dục; tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật, các buổi tọa đàm và các hội thảo quốc tế.