Bản tin Giáo dục Quốc tế

Bản tin Giáo dục Quốc tế số 02 chuyên đề “Giáo dục Châu Âu”

Bản tin “Giáo dục Quốc tế” (GDQT) do Viện Nghiên Cứu Giáo Dục và Giao Lưu Quốc Tế - Đại học Huế ấn hành, là tài liệu nhằm cung cấp những thông tin mới trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển giáo dục ở các nước trên thế giới.

Chúng tôi hy vọng Bản tin sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích cho các thầy cô giáo, các nhà quản lý giáo dục trong và ngoài Đại học Huế, góp phần thay đổi và nâng cao nhận thức về hoạt động giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo của Đại học Huế nói riêng và của cả nước nói chung.

Viện Nghiên cứu giáo dục và Giao lưu quốc tế xin gửi đến bạn đọc Bản tin Giáo dục Quốc tế số 02 giới thiệu về chuyên đề “Giáo dục Châu Âu”. Bản tin Giáo dục Quốc tế cũng sẽ chú ý những  nghiên  cứu  về  các  vấn  đề  lý  luận  và  thực tiễn  của  giáo  dục  -  bao  gồm  cả  giáo  dục  mầm  non,  giáo  dục  phổ  thông, giáo dục đại học và các lĩnh vực  giáo dục khác ở một số quốc gia trên thế giới.

Viện cũng mong muốn nhận được sự hợp tác, ủng hộ của các thầy cô giáo, các nhà khoa học trong và ngoài Đại học Huế viết và gửi bài để Bản tin Giáo dục quốc tế có nội dung phong phú trong các số tiếp theo và đóng góp cho sự phát triển giáo dục, đào tạo của nước nhà.

Trân trọng./.

 

Chi tiết Bản tin Quốc tế số 02 file đính kèm: