• Viện Nghiên cứu Giáo dục và Giao lưu Quốc tế
  • RESEARCH INSTITUTE FOR EDUCATION AND INTERNATIONAL EXCHANGES
  • TUYỂN SINH ĐẠI HỌC BẰNG HAI NGÀNH LUẬT
  • CENTER FOR ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION
  • BẢN TIN GIÁO DỤC QUỐC TẾ

Tin Tức Nổi Bật

ĐÀO TẠO

Đào tạo đại học và sau đại học đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc gia và khu vực.

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ mạnh về các lĩnh vực khoa học tự nhiêm xã hội – nhân văn, giáo dục...

HỢP TÁC VÀ GIAO LƯU QUỐC TẾ

Tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động hợp tác và nghiên cứu quốc tế.

Giới Thiệu Tổng Quan Về
Viện Nghiên cứu Giáo dục và Giao lưu Quốc tế

Viện Nghiên cứu Giáo dục và Giao lưu Quốc tế trực thuộc Đại học Huế là tổ chức nghiên cứu phát triển giáo dục và khoa học công nghệ theo hướng quốc tế hóa.

Xây dựng Viện Nghiên cứu Giáo dục và Giao lưu Quốc tế - Đại học Huế, là đơn vị hỗ trợ thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao chú trọng đào tạo sau đại học theo tiêu chuẩn quốc tế; tăng cường giao lưu quốc tế; tổ chức các hoạt động chuyển giao công nghệ, hướng đến trở thành một trung tâm kết nối mạng lưới chuyển giao công nghệ của Đại học Huế với các tỉnh Nam bộ và Tây nguyên.

Xem Thêm